Neue Literaturtipps - Nové tipy na literaturu

Nové tipy na literaturu

Aktualizovali jsme pro vás tipy na literaturu k česko-německým, jazykovým, interkulturním a přeshraničním aktivitám s dětmi od 3 do 8 let. Inspirujte se!

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět