So war der 1. Regionale Infotag - Jaký byl 1. regionální den v Plauen

Jaký byl 1. regionální den v Plauen

První ze série 4 regionálních informačních dnů pro pracovníky s dětmi od 3 do 8 let se uskutečnil v pátek 10. března v saském Plavně. 20 účastníkům byl představen projekt Sousední světy – Nachbarwelten a jeho nabídka Ukážu ti svůj svět.  

Celý den doprovázely účastníky praktické ukázky jazykové animace v podání zkušené jazykové animátorky, vyslankyně ze sousední země (projekt Krůček po krůčku do sousední země) a také medinautky Pavlíny Kellerové.

O dlouholeté spolupráci a fungujících česko-německých partnerství zaměřených na společné aktivity a setkávání dětí a mnohdy i rodičů, promluvily zástupkyně spolupracujících školek z regionu Krušné Hory a Vogtland.

Zájemcům o nalezení partnerského zařízení v sousední zemi se představila projektová pracovnice Jana Nová, která pomáhá při hledání a zprostředkování partnerského zařízení i při počáteční komunikaci či prvních setkáních. S dalšími možnostmi financování česko-německých projektů seznámila účastníky referentka Česko – německého fondu budoucnosti Ingrid Koděrová.

V druhé polovině programu si účastníci zkusili navrhnout vlastní jazykový a mediální projekt. Nápady poté představili ostatním a společně s pracovníky projektu diskutovali o možnostech jejich realizace ve vlastním zařízení. Po ukončení společného programu zbyl čas na individuální dotazy a výměnu zkušeností. Fotodokumentaci k průběhu dne naleznete zde.

Všem účastníkům bychom chtěly tímto poděkovat za jejich aktivní účast na semináři a zároveň pozvat další zájemce na náš 2. Regionální informační den, který se uskuteční 20. 5. 2017 v Přešticích (Plzeňský kraj). Přihlášku a program najdete brzy na našich webových stránkách v sekci akce.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět