Veranstaltungen - Akce

 • Třetí regionální informační den (nejen) pro pedagogy

  Dritter regionaler Infotag für...

  Suchen Sie Inspiration, wie man sinnvoll den Medieneinsatz bei Kindern gestaltet und gleichzeitig spielerisch das Nachbarland Tschechien und die Nachbarsprache kennenlernt? Dann kommen Sie z

  ...

  Třetí regionální informační den...

  Hledáte inspiraci, jak s dětmi smysluplně využívat moderní i klasická média a přitom je hravým způsobem seznamovat s německým jazykem a kulturou sousední země? Přihlaste se na Regionální inf

  ...
 • Druhý regionální informační den (nejen) pro pedagogy

  Zweiter Regionaler Infotag für...

  Tandem lädt herzlich zum Zweiten Regionalen Infotag am 11. November 2017 nach Bayerisch Eisenstein ein. Die Anmeldung zum Infotag ist online bis zum 31.10.2017 hier möglich. Schauen Sie sich

  ...

  Druhý regionální informační den...

  Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem Vás srdečně zvou na Regionální informační den, který se koná dne 11. listopadu 2017 v v Bavorské Železné Rudě. Přihlášení je možné do

  ...
 • Kontaktní a informační seminář k projektu Česko-bavorských výměn pedagogů

  Exkursionsseminar im Projekt

  Am 19. und 20. Oktober 2017 sind bayerischen und tschechischen Erzieher/-innen und Fachkräfte aus dem Vorschulbereich herzlich zum Exkursionsseminar in Furth im Wald eingeladen. Das Programm

  ...

  Kontaktní a informační seminář k...

  Srdečně zveme pedagogy MŠ a ŠD k účasti na semináři spojeném s exkurzí do předškolního zařízení v sousední zemi ve dnech 19. a 20. října 2017 ve Furth im Wald. Program a obsah semináře nalez

  ...
 • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
 • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
 • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
 • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět