ABS Hort Neundorf | Valpurga Hozáková

Die Kinder aus dem Hort in Neundorf beschäftigten sich mit ihrer Medinauti Valpurga mit dem Schutz der Meere und Ozeane. Sie dachten sich eigene Geschichten aus, probierten sich als Reporter/-in und Kammeramann/-frau und lernten tschechische Worte. Gemeinsam gestalteten sie auch einen Film. Zum Abschluss des Projekts besuchten die Kinder mit ihrer Medinauti den IQ Park in Liberec.

Medinautka Valpurga se při svém působení u dětí v Neundorfu zaměřila na téma ochrany moří a oceánů. Děti na základě její motivace vymýšlely scénáře k dramatizaci příběhů, zahrály si na reportéry a kameramany a seznámily se s českými slovíčky. Společně vytvořili filmy a svůj projekt zakončili návštěvou IQ parku v Liberci.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět