• České školky hledají projektového partnera

  Tschechische Kindergärten suchen...

  „Gemeinsame verbrachte Zeit war der größte Beitrag dieser Begegnungen. Die Kinder erfuhren, dass es unwichtig ist, wie sie sprechen, weil sie eine gemeinsame Sprache beim Spielen finden könn

  ...

  České školky hledají projektového...

  „Společně strávený čas byl největším přínosem těchto setkání, děti totiž zjistily, že není důležité, jakou řečí mluví, ale že dokážou najít společný jazyk při hře a společné činnosti.“

 • Setkání česko-bavorských pedagogů

  So läuft´s im Nachbarland!

  Spannende Einblicke in den Erzieher/-innenberuf und das Bildungssystem im Nachbarland gab es am 2./3. Dezember 2016 in Cham in der Oberpfalz.

  Setkání česko-bavorských pedagogů

  V rámci projektu Jak to chodí v sousední zemi se setkali čeští a bavorští pedagogové mateřských škol a školních družin, aby si vyměnili své profesní zkušenosti a navázali přeshraniční spolup

  ...
 • Školení Medinautů

  Schulung der Tandem-Medinauti

  In Zruč bei Pilsen trafen sich am 15.-18.09 2016 28 Pädagog/-innen aus Deutschland und Tschechien, um als Tandem-Medinauti aktiv die deutsch-tschechische Zusammenarbeit mitzugestalten.

  Školení Medinautů

  Tandem vyškolil ve dnech 15.-18. 9. 2016 28 pedagogických pracovníků z Česka a Německa, aby se z nich stali „Medinauti“, stěžejní osoby nového projektu „Sousední světy Nachbarwelten“.

 • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
 • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
 • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
 • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět